kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
İmparatorluk Nasıl Yıkıldı? Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Nasıl Geçildi?
Siyaset

İmparatorluk Nasıl Yıkıldı? Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Nasıl Geçildi?

Cemal FEDAYİİÇİNDEKİLER

TAKDİM

BİRİNCİ BÖLÜM
OSMANLI DEVLETİ’NİN MAHİYETİ
1.OSMANLI DEVLETİ
Osmanlı Bir Teokrasi Değildi
Osmanlı Bir Mutlakiyet Değildi
Osmanlı Emperyalist Değildi
2.OSMANLI HİLAFETİ
İslam’da Yönetim Şekli Nedir?
Hilafet Nasıl Doğdu, Nasıl Dönüştü?
Hilafet Osmanlı’ya Nasıl Geçti?
Hilafet Nasıl Değişti ve Nasıl Dönüştü?
İslamcılar Hilafete Karşı mıydı?
3.OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMLIĞI
Şeyhülislamlık Nasıl Doğdu?
Şeyhülislamlık Nasıl Güçlendi?
Şeyhülislamlık Nasıl Zayıfladı?
4.NEREDEN NEREYE?

İKİNCİ BÖLÜM
I. MECLİS DÖNEMİ
1. MİLLİ MÜCADELE NASIL BAŞLADI
İttihatçıların, Vahdeddin’in ve İngilizlerin Hesabı
Vahdeddin’in Tercihi: M. Kemal Paşa ve Arkadaşları
Meclis-i Mebusan’ın Katkısı: Misak-ı Milli
Misak-ı Milli Bir İngiliz Projesi miydi?
Meclis-i Mebusan’ın Ankara’ya Taşınması: BMM
2. BMM NASIL AÇILDI VE NASIL ÇALIŞTI ?
Dinî Bir Meclis Olarak Büyük Millet Meclisi
Yemin: Hilafeti-Saltanatı ve Vatanı-Milleti Kurtarmak
Nihai Amaç: Hilafet Merkezli Federasyon mu?
Şeriat Bakanlığının Kurulması
M. Kemal Paşa ve Şeyhler
Ortak Payda: İslamiyet ve Hilafet
Hıristiyan Türkler İçin Kilise Kuruluyor
Kürtler: Kardeş Millet
Hilafet ve Halife Ayrımı?
Din ile Devlet Ayrılmalı mı?
BMM Zorla kapatıldı
3. OSMANLI’YA İLK DARBE: 1921 T. E. KANUNU
Hilafet Askıya Alınıyor
Kürt İllerine Özerklik (mi)?
“Hilafet Önemli Değil”
Halifenin Yerine Meclis
İlk Darbeye Karşı Osmanlı’yı Muhafaza Çabaları
4. OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILIŞI
Osmanlı Devleti’ni Düşmanlar Değil TBMM Yıktı
Yıkılış Sürecine İttihat Terakki’nin Katkısı
Saltanat’ın İlgası Milli İradeye Aykırıdır
M. Kemal Paşa Halife mi Olmak İstiyordu?
Karar Oy Birliğiyle Değil Oy Çokluğuyla Alındı
M. Kemal Paşa Komisyonu Tehdit Ediyor
Şahsi Saltanat Değil İmparatorluk Yıkılıyor
Saltanatın İlgası Anayasaya ve Yemine Aykırıdır
Vahdeddin Neden Ülkeyi Terketti
TBMM Halife Seçmeye Yetkili Değil
Yeni Halife Ankara’ya Sokulmuyor
M. Kemal Hilafeti Kurtardı mı Yıktı mı?
Osmanlı Savaşla Değil Politikayla Yıkıldı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
II. MECLİS DÖNEMİ
1. LOZAN SÜRECİ: OSMANLI’NIN TASFİYESİ
Lozan’a Tecrübesiz Heyet Gönderildi
Ne Pahasına Olursan Olsun Barış
İngiltere Başından Beri Ankara ile İrtibat Halindeydi
İngiltere’ye Bedava Jandarmalık Teklifi
İngiltere Gizli Telgrafları Ele Geçiriyor
İngiltere: Küçülün, İslam’ı ve Hilafet’i Bırakın
Lozan’da Laiklik Sözü Veriliyor
Hilafet Kaldırıldı Ama Patrikhane Korundu
Kürtler Azınlık Sayılmıyor
Mübadele: Türkiye Nüfusunun Müslümanlaşması
Selanik Dönmeleri Türkiye’ye Geldi
Papa Eftim Neden Yunanistan’a Gönderilmedi
Mübadelenin Arkasında İngiltere mi Var?
I. Meclis Lozan’ı Onaylamadığı İçin Kapatıldı
II. Meclis’in Üçte Biri Lozan’ı Reddetti
İngiltere Lozan’ı Hilafetin İlgasından Sonra Onayladı
Lozan Zafer mi Hezimet mi?
2. DİNÎ DÖNEMDEN LÂ-DİNÎ DÖNEME GEÇİŞ
Rauf Bey Ankara’yı Terkediyor
M. Kemal Dini Siyasete Alet Etti mi?
Laik Karabekir Dinci M. Kemal’i Uyarıyor
Halifesiz Ümmet Dağılmış Tesbih Gibidir
M. Kemal Dikensiz Gül Bahçesi İstiyor
Ankara’da Yeni Hava: Lâ-Dinîlik
Muhalefetsiz Meclis
Laik Meclis
“Kur’an Tercüme Edilsin, Saçmalıkları Görülsün”
İçki Yasağı Kaldırılıyor
3. CUMHURİYET’İN KURULUŞU
Hilafetli Cumhuriyet Olur mu?
İngiltere: Cumhuriyet Kurun
İngiltere: İstanbul Başkent Olmasın
İstanbul’dan Ankara’ya Çekiliş
Cumhuriyet Avrupa’dan Uzaklaşıyor
M. Kemal’den Batı’ya: Cumhuriyet Kuracağız
M. Kemal’den İslam Âlemi’ne: Bize Yardım Edin
Cumhuriyet mi Tek Adam Yönetimi mi?
Karambolden Cumhuriyet
CHP Grubunun Kararı Olarak Cumhuriyet
Cumhuriyet 158 Oyla Kabul Edildi
“Cumhuriyet Allah’ın Hükümeti” mi?
TBMM Hilafet’i Kaldıramaz
İstanbul: “Kızıl Cumhuriyet” İstemiyoruz
Rauf Bey: Allah Bu Millete Acısın
Gerçek Cumhuriyet İsteyen TCF Kapatıldı
Cumhuriyet Dine Saygılı Laiklik İstemiyor
Cumhuriyet Değil Şeflik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞEFLİK DÖNEMİNDE İDEOLOJİ VE DEVLET
1. İDEOLOJİ VE İDEOLOJİNİN KAYNAKLARI
Hangi Aydınlanma?
Pozitivizm ve Bir Din Olarak Bilim
Osmanlı Mirası: Jön Türklük ve Pozitivizm
Cumhuriyet’in Rotasını Kılıçzade mi Çizdi?
Ziya Gökalp’in Milliyetçi Katkısı
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hakimiyet-i Milliye
Pozitivizm Cumhuriyet’i Nasıl Etkiledi?
Darwinizm’den Ateizm’e
Fransız İhtilali’nin Kanlı Safhalarına Hürmet
2. MİLLÎ DEVLETİN KURULUŞU
Hayali Bir Cemaat Olarak Millet
Osmanlı Milleti, İslam Milleti, Türk Milleti
M. Kemal Paşa’nın Millet Anlayışı
Milli Devletin Kuruluş Süreci
Devletin Niteliği Konusunda İngiliz Dayatması
“Lâ-Dinî Demeyin!”
Kürtlere Özerklikten Vazgeçiliyor
Türkleştirme Politikası
Din Yok Milliyet Var
Kan ile Yapılan İnkılâplar
GEÇİCİ SONUÇ

DİZİN
KAYNAKLAR


Osmanlı İmparatorluğu savaşla mı politikayla mı yıkıldı?
İmparatorluğu düşmanlar mı onu kurtarmak üzere yola çıkanlar mı yıktı?
Yıkılış sürecinin gizli ve açık aktörleri kimlerdi?
Cumhuriyet’i İngilizler mi kurdurdu?
M. Kemal neden bir Şeriat Bakanlığı kurdu?
M. Kemal önce Halife mi olmak istedi?
M. Kemal’in şeyhlerle ilişkisi nasıldı?
Osmanlı Devleti ve Hilafeti Lozan Dayatmasıyla mı yıkıldı?
“Hıristiyan Türkler” derin devletin bir projesi miydi?İngiltere Lozan’da neleri dayattı?
Lozan neden bir hezimettir?
Dönmeler neden Türkiye’ye getirildi?
Karabekir M. Kemal’i neden uyardı?
M. Kemal Kur’anı neden tercüme ettirdi?
İngiltere İstanbul’un başkent olmasını nasıl engelledi?Cumhuriyet 158 oyla mı kuruldu?
İngiliz ajanı Toynbee Ankara’da ne arıyordu?
İslam Milleti mi Türk Milleti mi?
Kürtlere özerklik verildi mi?
Cumhuriyet mi şeflik mi?
Demokrasi ne zaman kaldırıldı?

Temin Edebilirliği: Mevcut Yayın Tarihi: 2012
ISBN: 9759000332 Baskı Sayısı: 6. Baskı
Sayfa Sayısı: 384 Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 14x21 cm
Kategori: Siyaset , Sosyoloji

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler