kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Küresel, Bölgesel ve Enerji Düzenlerinde Dönüşümler: Türkiye ve Japonya'dan Yaklaşımlar - Transitions In Global, Regional and Energy Orders: Perspectives From Turkey and Japan
Uluslararası İlişkiler

Küresel, Bölgesel ve Enerji Düzenlerinde Dönüşümler: Türkiye ve Japonya'dan Yaklaşımlar - Transitions In Global, Regional and Energy Orders: Perspectives From Turkey and Japan

Editörler/Editors: Şaban Kardaş - Haldun YalçınkayaBİRİNCİ KISIM/ PART I
ENERJİDE DÖNÜŞÜM VE ORTADOĞU’NUN DEĞİŞEN JEOPOLİTİĞİ:
TÜRKİYE VE JAPONYA’DAN YAKLAŞIMLAR
(ENERGY TRANSITIONS AND CHANGING GEOPOLITICS OF THE NEW
MIDDLE EAST: PERSPECTIVES FROM TURKEY AND JAPAN)

BİRİNCİ BÖLÜM / CHAPTER 1
Türkiye’de Enerji Dönüşümü: Deneyimler ve Sonuçlar
(Energy Transition in Turkey: Experiences and Implications)
Alparslan Bayraktar

İKİNCİ BÖLÜM / CHAPTER 2
Enerjide Dönüşüm: Japonya Tecrübesi
(Energy Security and Sustainability: A Japanese View)
Nobuo Tanaka

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / CHAPTER 3
Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilirliği: Türkiye’den bir Bakış
(Energy Security and Sustainability: A Turkish View )
Murat Yazıcı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / CHAPTER 4
Türkiye’nin Enerji Güvenliği: Bölgesel bir Perspektif
(Turkey’s Energy Security: Regional Dimension)
Eser Özdil

BEŞİNCİ BÖLÜM / CHAPTER 5
Türkiye’nin Ortadoğu’ya Dönük Politikası
(Turkey’s Policy towards the Middle East)
Mesut Özcan

ALTINCI BÖLÜM / CHAPTER 6
Güç, Protesto ve Düzen: Ortadoğu’da Siyasetin Geleceği
(Power, Protest and Order: The Future of Politics in the Middle East)
Özlem Tür

YEDİNCİ BÖLÜM / CHAPTER 7
Orta Doğu ve Japonya’nın Çok Katmanlı Karşılıklı Bağımlılık İnşa Etmesinin
Önündeki Zorluklar / 49

(Challenges for the Middle East and Japan to Build Multilayered
Interdependence)
Satoru Nakamura

SEKİZİNCİ BÖLÜM / CHAPTER 8
Genel Değerlendirme
(Concluding Remarks)
Arıkan Açar


İKİNCİ KISIM / PART II
KÜRESEL VE BÖLGESEL DÖNÜŞÜMLER ÇAĞINDA GÜVENLİĞİN DEĞİŞEN YÜZÜ:
TÜRKİYE VE JAPONYA’DAN YAKLAŞIMLAR
(CHANGING FACE OF SECURITY IN TIMES OF GLOBAL AND REGIONAL
TRANSFORMATION: PERSPECTIVES FROM TURKEY AND JAPAN)

BİRİNCİ BÖLÜM / CHAPTER 1
Küresel Düzenin Dönüşümü ve Japon Dış Politikası
(Transformation of the Global Order and Japan’s Foreign Policy)
Hiroshi Nakanishi

İKİNCİ BÖLÜM / CHAPTER 2
Küresel/Bölgesel Kaosun Kesişiminde Türkiye’nin Dış Politika Seçenekleri
(Turkey’s Foreign Policy Choices at the Nexus of Global/Regional Turmoil)
Fuat Keyman

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / CHAPTER 3
Türk Dış Politikasında Yeni Eğilimler ve Ortadoğu Angajmanı
(New Trends in Turkish Foreign Policy and the Engagement in the Middle East)
Meliha Altunışık

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / CHAPTER 4
Ortadoğu’nun Yeni Jeopolitiği ve Devlet-dışı Aktörlerin Araçsallaştırılması
(The New Geopolitics of the Middle East and Weaponization of Non-State Actors)
Nihat Ali Özcan

BEŞİNCİ BÖLÜM / CHAPTER 5
ABD-Çin Stratejik Rekabetinin Gölgesinde Indo-Pasifik’de Bölgesel Düzenin
Değişimi
(Shift of Regional Order in the Indo-Pacific in the Face of U.S.-China Strategic
Rivalry)
Yoichi Kato

ALTINCI BÖLÜM / CHAPTER 6
Genel Değerlendirme
(Concluding Remarks)
Kıvanç Ulusoy

EKLER / APPENDIX

Arka Kapak Yazısından...
Türk ve Japon araştırmacıların katılımı ile 2019 ve 2020 yıllarında Küresel Siyaset İlişkiler Üzerine Japonya-Türkiye Diyaloğu başlıklı proje çerçevesinde düzenlenen sempozyumlarda elde edilen birikim bu kitaba yansıtılmıştır. Sempozyumlar Japonya Ankara Büyükelçiliği’nce desteklenmiş ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından organize edilmiştir. Proje sayesinde Japonya ve Türkiye’den uzmanların kesişim kümesindeki bölgesel ve küresel konular için bir platform tesis edilmiştir.

This book is a product of an ongoing strategic conversation between the Turkish and Japanese researchers: Japan-Turkey Dialogue on Global Affairs. Supported by the Japanese Embassy in Ankara, the symposia organized by the TOBB University of Economics and Technology have provided an important platform for academics and strategic thinkers from the two countries to discuss issues of common concern from regional and global perspectives.

Yayın Tarihi: 2021 Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 234 Cilt Türü: Amerikan Cilt
Kağıt Tipi: 70 gr. Enso Kitap Boyutu: 14X21
Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN Yayın Yönetmeni: Üzeyir TEKİN
Yayın Koordinatörü: Fatih YILDIZ İç Tasarım: Gözde AKMAN
Kapak Tasarım: Müge İMİR

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler