kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Siyaset

PANDEMİ Dünü, Bugünü ve Yarın

Necdet ÜNÜVARBulaşıcı hastalıklar insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. İlk çağlardan itibaren farklı bulaşıcı hastalıklar kaynak aldığı yerden; ticaret, seyahat, göç ve savaşlar yoluyla ülkeden ülkeye yayılmıştır. Dünyanın önemli bir kısmını etkileme potansiyeline sahip olan bulaşıcı hastalıklar, salgın düzeyinde hissedildiklerinde pandemi olarak adlandırılmaktadır. Küresel eğilimlerin ağır bastığı günümüz dünyasında bu tür salgın niteliği taşıyan ve pandemi olarak değerlendirilen bulaşıcı hastalıklar hızlı bir şekilde yayılmakta ve güçlü sağlık sistemi olan ülkelerde bile hastaların istenilen ölçek ve kalitede sağlık hizmetine erişmelerine engel olabilmektedir.
Halen daha devam eden Covid-19 Pandemisi, salgın henüz sona ermeden bile insanlık tarihindeki en etkili salgınlar arasında yerini alacak etkiye ulaşmıştır. Bu pandemi de diğer pandemilere benzer şekilde yol açtığı tıbbî olumsuzluklar yanında hemen her sektör üzerinde etkili olmuştur. Ekonomi, çalışma hayatı, sosyal hayat, toplum psikolojisi, hukuk, eğitim, din, edebiyat, spor vb. birçok konuda bu olumsuz etkileri şimdiden görmek mümkündür.
Şüphesiz dinamik bir süreçte devam eden bu salgın henüz nihayete ermiş değildir. Dolayısıyla sürece dair yeni araştırma ve yayınlarla güncel gelişmelerin takip edilmesi muhtemel görünmektedir. Elinizdeki kitapla, önemli ölçüde temel etkileri netleşmiş Covid-19 Pandemisini mevcut haliyle değerlendirerek etki alanlarına dair bir bakış açısı getirmeye ve pencereler açmaya çalıştık. Bu bağlamda farklı disiplinlerden çok sayıda yazarla görüştük ve başlıkları tartışmaya açtık. Sadece tespitlerle yetinmedik, geçmişi ve mevcudu resmettik, çözüm önerileri ve gelecek dönemler için uyarıları da içeren metinler ortaya koyduk. Belirlenen kapsam çerçevesinde konunun uzmanı değerli yazarlarımız büyük özveriyle metinlerini hazırladılar. Kitabımızı salgının ön saflarında hastalara hizmet verirken hastalanan ve tüm çabalara rağmen kaybettiğimiz değerli sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz.

Yayın Tarihi: 2021 Sayfa Sayısı: 622
Baskı Sayısı: 1. Baskı Cilt Türü: Sert Kapak
Kağıt Tipi: 90 gr Ivory Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN
Yayın Koordinatör: Murat YILMAZ Yayın Yönetmeni: Selçuk İDRİSOĞLU
Redaksiyon: Metin ÖZKAN İç Tasarım: Sedat ALTUĞ
Kapak: Arzu ÖZKAN

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler