kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Siyaset

EZELİ SİYASİ DİNİN EBEDİ EDEBİ DİLİ - BÜYÜLÜ GERÇEKLİK - Büyünün Gerçekliğinden, Gerçekliğin Büyüsüne CİLT 2

HALİS ÇETİNÖnce Söz’ün yerini Dil’e bıraktığı, hakikatin yerini yalana bıraktığı, büyülü gerçekçiliğin yerini gerçekçilik büyüsüne bıraktığı, gerçekçilik büyüsünün yerini yalanın gerçekliğine bıraktığı, ölümlü Tanrının yerini ölümsüz insan-tanrılar panteonuna bıraktığı hakikate isyan çağında ‘her şeyin, her şey üzerindeki dil terörü de doruk noktasına çıktı.
Büyülü gerçekçiliğin yarattığı gerçekçilik büyüsüne karşı Hakikati arayan ‘ötekilerin ötekileri’nin büyü ile gerçeğin zıtlık alaşımı yerine ‘Hakikat’in gerçek gerçeklikler ile uyumlu birlikteliğini sağlamaya yönelik ‘Söz’ söylemesi gerekir: En azından. ‘Hakikat’i temsilde yaşanan modern büyülü gerçekçilik din, cemaat, cemiyet, tarikat, kulüp, mana/keramet ve guruluk rahimlerinin/mağaralarının/sistemlerinin totaliter büyü evrenine mahkum olmamak ve modern gerçekçiliğin büyüsel kişi, kolektivite ve evrensel Tanrı komplekslerinin fanatik narsizm sapkınlıklarına teslim olmamak için tüm kişisel, kolektif ve evrensel evrenlerde ‘Hakikati Anlamak ve Aramak Yasaları’na yeniden ve yineden ‘Kapı’ aralamak gerekir:
‘Fanatik olmadan bir dini, bir siyasayı, bir ideolojiyi, bir kişisel/kolektif ve evrensel kimliği gerçek gerçeklikler içinde temsil edebilmeyi ve her türlü farklı inanç ihtimalini özümsemeyi başarmak’; ‘hiçbir kişisel/kolektif/evrensel sistemin mutlak/kutsal/büyülü olamayacağını bilmek ve asla yanılmazlık içinde olduğu iddiasına inanmamak’; ‘külli bir evren tasavvuruna sahip olmak’; ‘aklı ve imajineri gerçek gerçeklikler ile uzlaştırarak külli bir insan oluşumunun önünü açmak’; ‘modern çağın yarattığı bireycilik hastalığının ürünü olan kişisel, kolektif ve evrensel Tanrı kompleksleri, bencillik ve narsizmin kaynağı olan ‘kendini tanı!’ ifadesindeki ideolojik akıl ve ahlakı tersine çevirerek ‘evreni, çevreni, ötekini tanı ki kendini tanıyabilesin!’ anlayışına dönmek; ‘Hakikat’i bulmaya, bilmeye ve yargılamaya çalışmaktan ziyade aramaya, anlamaya ve paylaşmaya çalışmak’; ‘bütün dogmatizmleri reddetmek’. Aksi takdirde kişisel, kolektif ve evrensel gerçek gerçekliklerinin yerine insanın kendi iç aleminde, ruhunda, nefsinde, bedeninde ve aklında kurulup sonra kolektivetenin ve evrenselin dış aleminde, ruhunda, nefsinde, bedeninde ve aklında inanılmaz bir yaygınlık ve yoğunluk ile inşa edilen dini, siyasi, ideolojik, ekonomik ve kültürel büyülü gerçekçiliklerinin veya gerçekçilik büyüselliklerinin totaliter akıl ve ahlak kuşatmasının/virüslerinin esiri/mahkumu/müridi/kulu olunmaya devam edilecektir: Babil’in büyü kulelerinde ve Kabil’in meyve bahçelerinde.


YEDİNCİ BÖLÜM
BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN PSİKOLOJİ KURGUSU: KİŞİSEL, KOLEKTİF VE EVRENSEL TANRI KOMPLEKSİ

A. TANRI KOMPLEKSİNİN BÜYÜLÜ DOĞASI: ‘DAHA’, ‘EN’ VE ‘TEK’ BEN’LİK

B. TANRI KOMPLEKSİNİN KİŞİSEL VE KOLEKTİF BÜYÜLÜ DOĞASI:
DAHA, EN VE TEK BENİM’LİK

C. TANRI KOMPLEKSİNİN BÜYÜLÜ KİTLESEL DOĞASI: KUTSAL VE MUTLAK BİZ’LİK VE LANETLİ VE YANLIŞ ‘ÖTEKİ’LİK

D. TANRI KOMPLEKSİNİN BÜYÜLÜ EVRENSEL DOĞASI: DAHA, EN VE TEK BİZ’LİK VE BİZİMKİ’LİK

SEKİZİNCİ BÖLÜM
BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN SOSYOLOJİ KURGUSU: ÖTEKİ DİNLER VE ‘ÖTEKİ PEYGAMBERLER’

A. BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN KURUCU AKIL VE AHLAK EVRENİ: İLAHİ AŞK’IN AŞKINLIĞI

B. BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN MODERN AKIL VE AHLAK EVRENİ: GURULARIN AŞKI VE AŞKINLIĞI

C. BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN ‘YARALI’ AKIL VE AHLAK EVRENİ: MÜRİTLERİN AŞKI VE AŞKINLIĞI

DOKUZUNCU BÖLÜM
BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN KÜLTÜR KURGUSU: YARALI BİLİNÇLER VE YAMALI HAYATLAR

A. ‘YARALI BİLİNÇ’İN BÜYÜLÜ GERÇEKLİK KURGUSU: YAMALI TOPLUMLARDA KÜLTÜREL ŞİZOFRENİ

B. ‘YARALI BİLİNÇ’İN BÜYÜLÜ GERÇEKLİK ALAŞIMI: MELEZ YAMALIKLAR

C. ‘BÜYÜLÜ GERÇEKLİK’İN MODERN ‘YARALI BİLİNÇ’ KURGUSU: PSİKOTİK BEN’LER, NEVROTİK BEN’LİKLER VE ŞİZOFRENİK BİZ’LİKLER

ONUNCU BÖLÜM
BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN MODERN BÜYÜ KURGUSU: EZELDEN EBEDE

A. BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN EZELDEN EBEDE SOSYOLOJİK İNŞA MİRASI: BÜYÜ

B. BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN MODERN BÜYÜ KAYNAKLARI: ‘HER ŞEY’İN ‘HER ŞEY’İ İSTİLASI

C. BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN MODERN BÜYÜ İNŞASI: ‘HER ŞEY’İN ‘HER ŞEY’ TERÖRÜ

SONUÇ YERİNE
‘DÖVÜŞ KULÜBÜ’NDEN DÖVÜŞ EVRENİNE: ‘FIGHT CLUB’

KAYNAKÇA / 573

Temin Edebilirliği: Mevcut Yayın Tarihi: 2020
ISBN: 9789759000820 Baskı Sayısı: 3. Baskı
Sayfa Sayısı: 596 Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 15x23 cm
Kategori: Siyaset, Felsefe Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN
Yayın Yönetmeni: Selman Salim KESGİN Editör: Tamer KOPARAN
İç Tasarım: Yeter BAYSAL Kapak Tasarım: Bekir Kenan ÇOŞGUN

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler