kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Siyaset

MUHAFAZAKÂR ANLAYIŞ - Burke'ten Eliot'a

RUSSELL KIRKMuhafazakâr açısından adet, töre, nizam ve teamül, hoşgörülü toplumsal bir düzenin kaynaklarıdır. İnsanoğlu melek olmadığı gibi, yeryüzünde cennet anlayışı da metafizik meraklısı kişilerce icat edilememekte; buna karşılık aynı meşrepten ya da farklı meşreplerden ideologlar yeryüzünü hemen cehenneme çevirebilmektedir. Bu durum, yirminci yüzyıl süresince dünyanın büyük bir kısmında vuku bulan bir gerçek.

Muhafazakârlar, siyasetteki genel ilkeleri itibarıyla fanatik ideolojik dogmalardan uzak duran şahıslardır. Bu prensipler, gelenekle ve uzlaşıyla varılan prensiplerdir; bunların önemli bir kısmı ise uzun tecrübelerle denenmiş prensiplerdir. Buna karşılık bu prensiplerin her birinin ayrı ayrı ve ihtiyatla tatbik edilmesi gerekir; zira insanların içinde bulunduğu koşullar ülkeden ülkeye ve yaştan yaşa farklılık göstermektedir. Muhafazakârlar, ütopik politikaların dinin yerini almasına itiraz etmektedir (Eric Voegelin’in ifadeleriyle ideolog, dinin ali sembollerini somutlaştırmaktadır). Muhafazakâr Anlayış, kısmen de olsa bu tür genel prensipleri ele almaktadır; lakin Cennet’e giden yolu da göstermemektedir.

Dolayısıyla, elinizdeki kitap sivil toplumsal düzenin tarihi bir analizle ele alınmasıdır; partizanca bir eyleme yönelik bir el kitabı hüviyeti taşımamaktadır. “Muhafazakâr” ve “muhafazakârlık” terimlerini, bazı önemli yazar ve siyasetçilere atıfta bulunarak tanımlamak; muhafazakârların ahlaki ve toplumsal düzenle ilgili prensiplerini idrak etmek; bunlar Muhafazakâr Anlayış adlı eserin sınırlarını göstermektedir.

Bu kitabın yazılma sebebi ideolojik bir saikten kaynaklanmıyor; kitap bir kanaat üzere kaleme alınmış. Eski ve muhafazakâr da olmayan bir eleştirmen, “Veciz sözler, Kirk’ün kaleminden bomba gibi patlamaktadır” demiştir. Belki de böyle olmaktadır; yazar gençlik ateşiyle umut doluydu; hatta pür heyecan içindeydi her ne kadar “savaşın enkazını ateşe veren alev/etrafında ölülerin üzerinde parıldarken” muhafazakârların yaşadığı ıstırap dolu hengamede dahi meydan okuyabilecek halde olsa da. Bu mecazi bombaları, kelime manasıyla savaşı çağrıştıran bombaları püskürtmeyi amaçlamaktaydı; muhalif bir dünyanın anarşisine karşı durmayı amaçlamaktaydı.

İÇİNDEKİLER

RUSSELL KIRK’ÜN EŞİ ANNETTTE Y. KIRK’ÜN
MUHAFAZAKÂR ANLAYIŞ’IN TÜRKÇE BASKISINA YAZDIĞI ÖNSÖZ / 1

ÇEVİRMENİN ÖNSÖZÜ / 3

MUHAFAZAKÂR ANLAYIŞ KİTABI’NIN HİKAYESİ HENRY REGNERY/ 9

YEDİNCİ REVİZE BASKI’YA ÖNSÖZ / 21

I
MUHAFAZAKÂRLIK DÜŞÜNCESİ /31
II
BURKE VE TEAMÜL SİYASETİ / 43
1
Burke’ün Kariyeri / 43
2
Radikal Sistemler / 53
3
Takdir-i İlahi ve Hürmet / 58
4
Önyargı ve Teamül / 66
5
Sivil Toplumsal İnsanın Hakları / 75
6
Eşitlik ve Aristokrasi / 85
7
Düzen Prensibi / 91
III
JOHN ADAMS VE KANUN NEZDİNDE ÖZGÜRLÜK / 97
1
Federalistler ve Cumhuriyetçiler / 97
2
Alexander Hamilton / 101
3
Fisher Ames’in Kehanetleri / 106
4
Bir Psikolog olarak John Adams / 111
5
Doğal Aristokrasi / 118
6
Amerikan Anayasaları / 123
7
Marshall ve Federalizmin Yaşadığı Metamorfoz / 133
IV
ROMANTİKLER VE YARARCILAR / 137
1
Benthamcılık ve Walter Scott / 137
2
Canning ve Aydınlanmış Muhafazakârlık / 146
3
Coleridge ve Muhafazakâr Fikirler / 154
4
Soyutlamanın Zaferi / 166
V
GÜNEY MUHAFAZAKÂRLIĞI: RANDOLPH VE CALHOUN / 169
1
Güney’in İtici Güçleri / 169
2
Randolph’un Pozitif Hukukla İlgili Görüşleri / 173
3
Azınlık Hakları: Calhoun / 186
4
Güney’in Yürekliliği / 197
VI
LİBERAL MUHAFAZAKÂRLAR: MACAULAY, COOPER, TOCQUEVILLE / 201
1
Burke’ün Liberalizm üzerindeki Etkisi / 201
2
Macaulay’ın Demokrasi Hakkındaki Düşünceleri / 204
3
Fenimore Cooper ve Beyefendi’nin Amerikası / 212
4
Tocqueville’in Demokratik Despotluk Hakkındaki Görüşleri / 220
5
Demokratik Sağduyu / 230
VII
GELENEKSEL MUHAFAZAKÂRLIK: NEW ENGLAND ESKİZLERİ / 239
1
Eşitleyici bir Güç Olarak Endüstriyalizm / 239
2
John Quincy Adams ve İlerleme: Adams’ın Hevesleri ve Başarısızlığı / 244
3
Aşkıncılık Yanılsamaları / 252
4
Brownson’un Katolikliğin Muhafazakâr Gücü üzerindeki Görüşleri / 256
5
Nathaniel Hawthorne: Toplum ve Günah / 261
VIII
TAHAYYÜL EDEN BİR MUHAFAZAKÂRLIK: DISRAELI VE NEWMAN / 271
1
Marks’ın Materyalizm Anlayışı ve Liberalizmin Meyveleri / 271
2
Disraeli ve Torylerin Sadakati / 277
3
Newman: Bilginin Kaynakları ve Eğitim Fikri / 289
4
Münazara Devri: Bagehot / 302
IX
HUKUKİ VE TARİHİ MUHAFAZAKÂRLIK: ÖNSEZİ ZAMANI / 307
1
Liberalizm ve Kolektivizm: John Stuart Mill, Comte ve Pozitivizm / 307
2
Stephen’ın Hayatın ve Siyasetin Gayesine ilişkin Görüşleri / 312
3
Maine: Statü ve Sözleşme / 322
4
Lecky: İlliberal Demokrasi / 332
X
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYAN MUHAFAZAKÂRLIK: AMERİKA, 1865-1918 / 343
1
Yaldızlı Çağ / 343
2
James Russell Lowell’in içinde Bulunduğu Kafa Karıştırıcı Haller / 347
3
Godkin’in Demokratik Düşünce üzerine Görüşleri / 353
4
Henry Adams’ın Demokratik Dogma’nın Çürüyüşü hakkındaki Görüşleri / 360
5
Brooks Adams ve Korkunç Enerjiler Dünyası / 369
XI
AKINTIYA KAPILAN İNGİLİZ MUHAFAZAKÂRLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYIL / 377
1
Aristokrat Siyasetin Sonu: 1906 / 377
2
George Gissing ve Alt Dünya / 382
3
Arthur Balfour: Manevi Muhafazakârlık Anlayışı ve Sosyalizm Dalgası / 388
4
W.H. Mallock’un Kitapları: Muhafazakâr bir Sentez / 397
5
Savaş Arası Dönemde Kasvetli bir Muhafazakârlık / 409
XII
ELEŞTİREL MUHAFAZAKÂRLIK: BABBITT, MORE, SANTAYANA / 413
1
Pragmatizm: Amerika’nın İçine Düştüğü Perişanlık / 413
2
Irving Babbitt’in Hümanizmi: Demokraside Yüksek İrade / 417
3
Paul Elmer More’un Adalet ve İnanç üzerine Görüşleri / 428
4
George Santayana Liberalizmi Gömüyor / 438
5
Fikir Arayışındaki Amerika / 447
XIII
MUHAFAZAKÂRLARIN VAAT ETTİĞİ ŞEY / 451
1
Radikalizmin Hastalığı / 451
2
Yeni Elitler / 460
3
Âlim Entelektüele Karşı / 468
4
Bir Şair Olarak Muhafazakâr / 482
NOTLAR / 492
SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA / 507
DİZİN / 517

Temin Edebilirliği: Mevcut Yayın Tarihi: 2019
ISBN: 9786057629029 Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 528 Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 16,5 x 24 cm
Kategori: Siyaset - Siyasal İdeolojiler - Muhafazakârlık Kitabın Orjinal adı: The Conservative Mind - From Burke to Eliot
Çevirmen: Okan Arslan

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler