kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Siyaset

Tek Parti Döneminde DEVLETÇİLİK-Türkiye’de Otoritarizmin Siyasal ve Ekonomik Temelleri

Hamit Emrah BERİŞKemalizm’in Altı Ok’undan biri olan devletçilik çoğunlukla ekonomik kalkınma çabalarıyla ilişkilendirilir. Bu yaklaşıma göre, Cumhuriyetin ilk yıllarında yeterli sermaye birikiminin olmaması, devletin ekonomiye müdahalesini zorunlu kılmıştır. Buradan hareketle, İttihat ve Terakki döneminde başlayan millî burjuvazi yaratma çabalarına, Tek Parti yıllarında yoğun bir kamu girişimciliği de eşlik eder. Sonuçta devlet dışında ortaya çıkan ve kendiliğinden işleyen bir piyasa mekanizmasına izin verilmez. Ancak devletçiliğinin bundan çok daha geniş kapsamlı bir gerçekliğe karşılık geldiği görülür. Devletçilikten, aslında toplum ve siyaset üzerinde tam bir denetim sağlanması amacıyla yararlanılmıştır. Elinizdeki kitap, Türkiye’de Tek Parti döneminde otoritarizmin kurumsallaşmasını konu alıyor. Çalışma, rejimin ülke içinde siyasal ve toplumsal kontrol sağlamak için ekonomiden araç olarak yararlandığını savunuyor. Devletçilik ise bu yolda yararlanılan en önemli mekanizma olarak nitelendiriliyor. Bu bakımdan, devletçilik, kitapta ekonomik kalkınmayı sağlama amacından daha çok siyasî işleviyle ilişkilendiriliyor.

Yayın Tarihi: 2021 Sayfa Sayısı: 244
Baskı Sayısı: 3. Baskı Cilt Türü: Amerikan Cilt
Kağıt Tipi: 60 gr. Enso Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN
Genel Koordinatör: Metin ÖZKAN Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
Redaksiyon: Sıla ALDEMİR İç ve Kapak Tasarımı: Sevim ALTAY

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler