kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Siyaset

TÜRKİYE’DE İDEOLOJİLER VE SİYASET

HAMİT EMRAH BERİŞArka Kapak Yazısından…
İdeolojiler, toplumsal ve siyasal hayatı anlamlandırmak için kullanılan araçlardır. Siyasal hareketlere iktidar mücadeleleri sırasında tutarlılık için bir yol haritası da sunar ideolojiler. Bunun yanında, siyasetin doğru okunması ve anlamlandırılması için ideolojilerin sunduğu kavramsal çerçevelerden yararlanılır. Ancak ideolojinin bu işlevinin Türkiye açısından ne ölçüde geçerli olduğu öteden beri tartışılır. İdeolojilerin evrensel anlamları ile Türkiye’deki yorumlanma tarzları arasında ciddi bir fark olduğunu görmek önem taşıyor. Elinizdeki kitap, Liberalizm, Muhafazakârlık ve Kemalizm özelinde, Türkiye’de ideolojiler ile siyaset arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Her üç ideolojinin farklı görünümleri, siyasal etkileri ve birbirleriyle ilişkileri somut örneklerden yararlanılarak açıklanıyor. Beriş, kitabında, Türkiye’de ideolojilerin evrensel anlamlarının dışına çıkan özgün bir karakterde olduklarını söyleyerek, söz konusu ideolojiler arasındaki eklemlenmeler ve kopuklukların izini sürüyor. Beriş; Liberalizmin, Muhafazakârlık ve Kemalizm’le kurduğu eklemlenme ilişkisiyle başlayıp, muhafazakârlığın da kültürel yüzüyle ortaya çıktığını ve siyasî zemine etkisinin nispeten geç bir zamanda başladığını savunuyor. Son olarak Kemalizm’in de hegemonik açıdan diğer ideolojilerin üzerinde konumlandığına da değiniyor.

Yayın Tarihi: 2022 Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN
Genel Koordinatör: Fatma GEDİKOĞLU Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
İç Tasarımı: Çağrı ATMACA Kapak Tasarımı: Yeşim POLAT
Kağıt Bilgisi: 65. Gr. Holmen Kapak Bilgisi: Amerikan Cilt
Baskı Tarihi: 2022 Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-605-7629-37-1

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler