kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Siyaset

TÜRKİYE SİYASET TARİHİ 1. CİLT 1839-1924

CEMAL FEDAYİArka Kapak Yazısından…

Bu kitap “Türkiye Siyaset Tarihi” adıyla, alanında ilk ve tek kitaptır.

Osmanlı’dan 1924 yılına kadar bütün siyasi olaylar, anlaşılır ve sade bir üslupla analiz edilmiştir.

Siyasi olaylar, siyasi aktörler, siyasi partiler ve siyasi cemiyetler, kronolojik sıra ile anlatılmıştır:

Osmanlı’nın kuruluşu ve klasik dönemin genel özellikleri
Modern dönemin kuruluşu ve II. Mahmut
Tanzimat Fermanı ve Yeni Osmanlılar
Olumlu ve olumsuz yanlarıyla II. Abdülhamit dönemi
31 Mart Vak’ası ve Abdülhamit’in devrilmesi
Jön Türkler, İttihat Terakki ve II. Meşrutiyet dönemi
İttihat Terakki’nin 1. ve 2. iktidar dönemi
I. Dünya Savaşı, Çanakkale Zaferi ve Ortadoğu savaşları
Milli Mücadele, Misak-ı Milli ve İttihatçılar
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı
Osmanlı Hilafeti’nin yıkılışı

Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
İç Tasarım: Belgin SARSILMAZ KESKİN Kapak Tasarım: Yasemin AHMETZADE
Basım: 2022 Sayfa Sayısı: 212
ISBN: 978-605-7629-73-9

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler