kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Osmanlı’dan Günümüze TÜRKİYE’DE SİYASAL SİSTEMİN SORUNLARI
Siyaset

Osmanlı’dan Günümüze TÜRKİYE’DE SİYASAL SİSTEMİN SORUNLARI

Cemal FEDAYİİÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
BİRİNCİ BÖLÜM
YOLSUZLUK VE BÜROKRASİ SORUNU
I. SİYASAL YOZLAŞMA VE YOLSUZLUK SORUNU
A. Giriş
B. Siyasal Yozlaşma ve Yolsuzluk
1. Siyasal Yozlaşma ve Yolsuzluk Kavramları
2. Siyasal Yozlaşmanın Özellikleri ve Fonksiyonları
3. Siyasal Yozlaşma Nedenleri
C. Türkiye’de Siyasal Yozlaşma ve Yolsuzluk
1. Tarihsel Analiz
2. Siyasal Yozlaşmanın Sebepleri
3. Değerlendirme ve Çözüm Önerileri
D. Sonuç
II. SİYASAL SİSTEM VE BÜROKRASİ
A. Giriş
B. Siyasal Sistem ve Bürokrasi Arasındaki İlişkiler
C. Sorunlar
D. Çözüm Önerileri
E. Sonuç
NOTLAR
İKİNCİ BÖLÜM
LİBERALİZM VE DEMOKRASİ SORUNU
I. LİBERALİZM VE TÜRKİYEDE LİBERALİZM
A. Liberalizm Nedir?
1. Bireycilik
2. Özgürlük
3. Kendiliğinden Düzen ve Piyasa Ekonomisi
4. Sınırlı Devlet
5. Akılcılık
6. Liberalizm-Din İlişkisi
7. Liberalizm-Demokrasi İlişkisi
B. Türkiye'de Liberalizmin Tarihsel Analizi
1. Osmanlı’nın Son Döneminde Liberalizm
2. Cumhuriyet’in Tek Parti Döneminde Liberalizm
3. 1946-1980 Döneminde Liberalizm
4. 1980-2000 Döneminde Liberalizm
5. 2000-2020 Döneminde Liberalizm
C. Değerlendirme ve Sonuç
II. TÜRKİYE’DE CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE LİBERALİZM
A. Teorik Analiz
B. Tarihsel Analiz
C. Sonuç
NOTLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HÜKÜMET SİSTEMİ SORUNU
I. TARİHSEL SÜREÇTE BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI
A. Giriş
B. Bir Büyük Tartışmanın Parçası olarak Başkanlık Tartışması
C. Vesayet ve Darbeler Tarihi
D. Osmanlı’dan Günümüze Hükümet Sisteminin Tarihi Seyri
E. Değerlendirme ve Sonuç
II. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
A. Giriş
B. Osmanlı Döneminde Hükümet Sistemi Tartışmaları
C. Cumhuriyet’in İlk Döneminde Hükümet Sistemi
D. Demokratik Dönemde Hükümet Sistemi
E. Kaostan Çıkış Önerisi Olarak Başkanlık Sistemi
F. Değerlendirme ve Sonuç
NOTLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YORUM-ANALİZ YAZILARI
I. SİYASAL SİSTEMİN SORUNLARI
A. Cumhuriyet’in İlk Döneminde Demokrasi Sorunu
B. Siyasal Sistemin Ordu Sorunu
C. Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Sorunu
D. Anayasa Mahkemesinin Tarihsel Analizi
E. Medya ve Yozlaşma Sorunu
II. HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMALARI
A. Parlamenter Sistemde Seçim Sistemi?
B. Darbelere Karşı Başkanlık Sistemi
C. Referandum Sürecinde Eyalet Tartışmaları
D. Referandum Sonucunun Analizi
NOTLAR
KAYNAKLAR
DİZİN

Arka Kapak Yazısından…
Bu kitap, aslında bütün siyasal sistemlerin temel sorunu olan siyasal yozlaşma ve yolsuzluk sorununu teorik ve pratik düzlemde ele almaktadır. Kitapta siyasal sistem ile bürokrasi arasındaki sorunları ve çözüm önerilerini analiz eden Cemal Fedayi, çalışmada teorik ve pratik düzlemde değerlendirmelerini de sunmaktadır. Türkiye’de siyasal sistemin özgürlükçü/liberal ve demokrat niteliklere sahip olması kadim zamanlardan beri arzulanan bir ideal olmuştur. Osmanlı’nın son döneminden başlayarak günümüze kadar geçen sürede liberalleşme yolunda atılan adımlar ve yetersizlikler üzerinde duran Fedayi, öncelikle liberalizmin ne olduğuna dair teorik açıklamalara yer vermektedir.
“Cumhuriyet’in demokrasiyle taçlanması” ideali de kadim hedeflerimizdendir. Cumhuriyet-Demokrasi tartışmalarını irdeleyen kitap, Cumhuriyetin demokratik olmayan dönem analizinin yanı sıra, demokrasi yolundaki önerilerini de okuyucularıyla paylaşmaktadır. Özal’dan beri siyasal tartışmaların merkezinde olan başkanlık sistemi tartışmalarına da yer veren Fedayi, Osmanlı’dan başlayarak hükümet sistemimizin tarihsel gelişimine ve sorunlarına odaklanmaktadır. Fedayi, Özal’dan beri devam eden tartışmaların somut bir öneriye dönüşmüş halini, cumhurbaşkanlığı sistemini analiz ederek, hükümet sistemi konusundaki sorunların çözümü olarak “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” önerisini tartışmaktadır.

Yayın Tarihi: 2021 Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 200 Cilt Türü: Amerikan Cilt
Kağıt Tipi: 70 gr. Enso Kitap Boyutu: 14X21
Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN Yayın Yönetmeni: Üzeyir TEKİN
Yayın Koordinatörü: Fatih YILDIZ İç Tasarım ve Kapak: Gözde AKMAN

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler