kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Siyaset

DEVLET AKLI, DEVLET ADAMI VE DEVLET AHLAKI İkinci Cilt

HALİS ÇETİNDevlet aklı üzerine yapılan tüm kavram, kuram ve kurum teorilerinde başta devlet, devlet aklı, devlet adamı ve devlet ahlakı özdeşliği kuramının öncüsü Platon [Devlet ve Devlet Adamı] olmak üzere onun modern kurucu temsilcileri ve düşünürleri olan Machiavelli [Prens/Hükümdar]. Hobbes [Leviathanl. Rousseau [Genel İrade] ve Hegel'i [Thin, Geistl de bu gelenek içinde anlamaya ve yorumlamaya yönelik çalışmalar onların bu doktrinin en asli kaynakları olduğu inancında ittifak içinde olmuşlardır.

Çünkü devlet, devlet aklı, devlet adamı ve devlet ahlakı özdeşliği kuramını salt bir siyasal sistem kurumsallığı olarak algılayıp, tanımlayıp ve sınırlandırmak yerine iktidar-meşruiyet ilişkisinin olduğu her yerde gizli veya açık olarak var olan tüm eşitsiz güç ilişkilerinin kaynağında aramaya ve anlamaya çalışmak bu geleneksel kurgunun kadim ve modern yalanlarını/gerekliliklerini/gerekçelerini/zorunluluklarını da kavramaya yardımcı olmuştur.

Türkiye'de gerek sağ gerekse sol siyasetçilerin sıklıkla dile getirmiş olduğu, fakat teorik alanda makaleler dışında çalışılmayan Devlet Aklı" konusunu kavramsal, kuramsal ve kurumsal olarak üç cilt şeklinde kurgulayan Halis Çetin, hem genel okuyucuya hem de akademiye yönelik büyük bir eksikliği gidermiştir.
Bu kitabı değerli kılan temel özellik Türkiye'de ilk defa ·Devlet Aklı' konusunun sistematik bir şekilde çalışılmış olmasıdır.

Genel Yayın Yönetmeni: Üzeyir TEKİN Yayın Yönetmeni: Fatih YILDIZ
İç Tasarım: Toprak GÜNDOĞDU Kapak Tasarımı: Yeşim POLAT
Boyut: 14X21 ISBN: 978-605-7629-86-9 (Tk) 978-605-7629-88-3 (2.c)
Sayfa: 410 Baskı: 1. Baskı-2023

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler